Ném bóng gỗ (bowls)

Một trận đấu phải được chơi trong vòng 48 giờ kể từ thời gian bắt đầu dự kiến ban đầu để đặt cược được kích hoạt. Nếu một trận đấu không diễn ra vì bất kỳ lý do gì (ví dụ: người chơi rút lui vì bị thương), tất cả các cược đặt trước sẽ bị hủy và tiền cược được trả lại. Trong trường hợp trận đấu bắt đầu nhưng không được hoàn thành thì người chơi tiến vào vòng tiếp theo sẽ được coi là người chiến thắng.

Đối với các kèo sau, cược là vô hiệu nếu số bộ theo luật định không được hoàn thành hoặc bị thay đổi. Trong trường hợp một bộ bắt đầu nhưng chưa được hoàn thành, các kèo sau sẽ bị hủy, trừ khi kết quả kèo cụ thể đã được xác định:

Trận đấu chấp

Tổng số điểm (2 chiều)

Tổng số sets đấu

Tổng số điểm lẻ/chẵn

Tổng số điểm của người chơi (2 chiều)

Nếu lựa chọn "hòa" không được cung cấp mà trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì kết quả cuối cùng của tie-breaker sẽ được dùng cho mục đích thanh toán. Nếu lựa chọn "hòa" không được cung cấp mà trận đấu kết thúc không phải tỷ số hòa thì tất cả các cược trong trận đấu bị coi là vô hiệu.