Cờ tướng

Tổng quan

Trong sự kiện của trận đấu bắt đầu nhưng không được hoàn thành thì tất cả các phiên cược bị vô hiệu, trừ khi có quy định khác trong quy tắc. Một ngoại lệ được lập nếu chúng tôi quảng cáo sai thời gian bắt đầu. Tất cả các cược sẽ được giải quyết dựa trên trang web chính thức của Liên bang điều chỉnh giải đấu, trừ khi có quy định khác trong quy tắc.

Chung cuộc

Dự đoán người chiến thắng của giải đấu. Các cược sẽ được định dựa trên bảng xếp hạng cuối cùng, bao gồm cả playoffs (nếu được chơi), trừ khi có quy định khác. Tất cả các cược thì được coi là hợp lệ, thậm chí nếu người chơi hòa hoặc không bắt đầu giải đấu. Luật Dead-heat được áp dụng.

Moneyline

Dự đoán người chiến thắng của giải đấu theo số điểm được tích lũy bởi người chơi dựa trên các trận đấu đã chơi. 1 điểm thì được tính là thắng, 0,5 điểm là hòa và 0 điểm là thua. Có 3 kết quả có khả năng:

1 - Đội chủ nhà được chỉ định thắng.

X - Hòa

2 - Đội khách được chỉ dịnh thắng

Cược chấp Spread

Dự đoán người chiến thắng (người chơi sẽ tích lũy được nhiều điểm nhất) của trận đấu/trò chơi áp dụng điểm chấp đã được đưa ra. Nếu số lượng trò chơi/ trận đấu theo luật định theo quy tắc chính thức của giải đấu được thay đổi, tất cả mọi phiên cược sẽ bị hủy.