Phi tiêu

Tổng quan

Tất cả các trò chơi phải bắt đầu vào ngày được lên lịch (giờ địa phương) để đặt cược được kích hoạt. Ngoại lệ là nếu chúng tôi quảng cáo thời gian bắt đầu không chính xác.

Các trận đấu bị hủy hoặc bị hoãn sẽ bị hủy trừ khi được sắp xếp lại và chơi trong cùng một trận đấu ngày (giờ địa phương) hoặc có quy định khác trong quy tắc.

Cược trước khi Trực tiếp:

Chung cuộc

Dự đoán người chiến thắng của giải đấu. Trong trường hợp sự kiện "không có vận động viên", tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

Cược trong khi chơi

Các cược trong bất cứ kèo nào bị huỷ trước khi hoàn thành đầu đủ số lượng legs/sét theo luật định sẽ bị huỷ.

Thắng toàn thời gian chơi chính thức

Dự đoán cầu thủ nào sẽ thắng trong trận đấu. Trong sự kiện của một trận đấu bắt đầu nhưng không được hoàn thành, cầu thủ tiến vào vòng tiếp theo hoặc được trao chiến thắng được coi là người chiến thắng cho mục đích giải quyết

Cược thì bị huỷ trong kèo 2 cửa nếu kết quả trận đấu là hoà.

Kèo chấp Handicap

Dự đoán vận động viên nào sẽ thắng trận đấu sau khi điểm chấp Handicap được áp dụng. Trường hợp số lượng sets/legs theo luật định không được hoàn thành, bị thay đổi hoặc khác so với đề nghị ban đầu cho mục đích cược thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành.

Tỷ số chính xác

Dự đoán tỷ số chính xác của trận đấu. Nếu một trận không được hoành thành thì các cược bị huỷ.

Hoà không cược.

Dự đoán người thắng. Trong trường hợp hoà, tất cả các cược bị huỷ. Nếu trận đấu không được hoàn thành, thì tẩt cả các cược sẽ bị vô hiệu.

Tài/Xỉu toàn trận

Dự đoán tổng số sets/legs được hoàn thành trong trận đấu. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi trích dẫn bị quá.

Cược chấp Handicap toàn trận

Dự đoán vận động viên nào sẽ thắng trận đấu sau khi điểm chấp Handicap được áp dụng. Trong trường hợp số sets/legs theo luật định không được hoàn thành, thay đổi hoặc khác với các bộ được cung cấp cho mục đích cá cược thì tất cả các cược đều bị hủy. Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu trận đấu không hoàn thành.

Nhiều 180 giây nhất trong trận đấu

Dự đoán vận động viên nào sẽ ghi được nhiều 180s nhất trong trận đấu. Trường hợp số lượng sets/legs theo luật định không được hoàn thành, bị thay đổi hoặc khác so với đề nghị ban đầu cho mục đích cược thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành.

Tài/Xỉu tổng 180s trong trận đấu

Dự đoán tổng số của 180s trong trận đấu. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ ki trích dẫn đã bị vượt quá.

Tài/xỉu Tổng leg checkout đầu tiên/tiếp theo/ thứ 2/thứ 3...

Dự đoán tổng checkout trong leg đấu thứ nhất, tiếp theo, thứ 2, thứ 3... Nếu leg đấu không được hoàn thành thì cược sẽ bị vô hiệu.

Tổng vận động viên 180 giây

Dự đoán tổng số lượng 180 giây của mỗi vận động viên. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi trích dẫn đã bị vượt quá.

Đặt điểm chấp thay thế

Dự đoán cầu vận động viên nào sẽ thắng trận đấu sau khi điểm chấp Handicap được áp dụng. Trường hợp số lượng sets/legs theo luật định không được hoàn thành, bị thay đổi hoặc khác so với đề nghị ban đầu cho mục đích cược thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành.

Đặt Tài/Xỉu thay thế

Dự đoán tổng số sets được hoàn thành trong trận đấu. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược bị vô hiệu trừ khi trích dẫn đã bị vượt quá.

Người thắng checkout cao nhất

Dự đoán vận động viên nào sẽ có checkout cao nhất trong trận đấu. Trường hợp số lượng sets/legs theo luật định không được hoàn thành, bị thay đổi hoặc khác so với đề nghị ban đầu cho mục đích cược thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành.

Điểm checkout cao nhất

Dự đoán điểm checkout cao nhất trong trận đấu giữa hai vận động viên. Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành.

Tài/Xỉu set đầu tiên 180 giây

Dự đoán tổng số 180 giây trong set đấu đầu tiên. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi trích dẫn đã bị vượt quá.

180 đầu tiên trong trận đấu

Dự đoán vận động viên nào ghi được 180 trong trận đấu. Tất cả các cược sẽ bj vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành, trừ hi kết quả đã được xác định. Nếu không có 180 được ghi thì các cược sẽ bị vô hiệu.

Thắng set đầu tiên

Dự đoán vận động viên nào sẽ thắng set đầu tiên. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi set đấu đầu tiên đã được xác định.

Tổng legs trong set đấu đầu tiên

Dự đoán tổng số legs trong set đấu đầu tiên. Nếu set đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi trích dẫn đã bị vượt quá.

Set đầu tiên của phi tiêu

Dự đoán set đầu tiên của phi tiêu. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi set đấu đầu tiên đã được xác định.

170 kết thúc trọng trận

Dự đoán nếu có 170 kết thúc trong trận đấu. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi kèo đã được xác định.

Tỷ số chính xác của set đầu tiên

Dự đoán tỷ số chính xác của set đầu tiên. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi set đấu đầu tiên đã được xác định.

Kết thúc 9 phi tiêu trong trận đấu

Dự đoán nếu có 9 phi tiêu được hoàn thành trong trận đấu. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi kèo đã được xác định.

Leg 180 đầu tiên

Dự đoán nếu có vận động viên nào sẽ ghi một 180 trong leg đầu tiên. Nếu leg không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi kèo đã được xác định.

Phi tiêu đầu tiên trong trận đấu

Dự đoán loại của phi tiêu đầu tiên trong trận đấu. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi phi tiêu đầu tiên đã được xác định.

Các kèo trực tiếp:

Người thắng

Dự doán vận động viên nào sẽ thắng trận đấu. Trận đấu trong sự kiện không được hoàn thành, cầu thủ phát triển qua vòng tiếp theo hoặc được tuyên bố thắng thì được xác định là người thắng cho mục đích thanh toán. Các cược sẽ bị vô hiệu trong kèo 2 cửa nếu kết quả trận đấu là hòa.

Kèo chấp Handicap

Dự đoán vận động viên nào sẽ thắng trận đấu sau khi điểm chấp Handicap được áp dụng. Trường hợp số lượng sets/legs theo luật định không được hoàn thành, bị thay đổi hoặc khác so với đề nghị ban đầu cho mục đích cược thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành.

Tài/Xỉu

Dự đoán tổng số sets/legs được hoàn thành trong trận đấu. Nếu set đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi trích dẫn đã bị vượt quá.

Tài/Xỉu Tổng 180s trong trận đấu

Dự đoán tổng số 180s trong trận đấu. Nếu trận đấu không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi trích dẫn đã bị vượt quá.

Tổng vận động viên 180s

Dự đoán tổng số 180s của mỗi vận động viên. Nếu trận đấu không được hoàn thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi trích dẫn đã bị vượt quá.

Người thắng leg tiếp theo

Dự đoán vận động viên nào sẽ thắng leg tiếp theo. Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành, trừ khi kèo đã được xác định.

Tài/Xỉu 180 leg tiếp theo

Dự đoán nếu có vận động viên nào sẽ ghi một 180 trong leg tiếp theo. Nếu leg không được hoàn thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi kèo đã được xác định.

Tài/Xỉu Leg tiếp theo tổng checkout

Dự đoán tổng checkout trong trận tiếp theo. Nếu leg không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

Hầu hết 180s trong trận đấu

Dự đoán vận động viên nào sẽ ghi hầu hết 180s trong trận đấu. Trường hợp số lượng sets/legs theo luật định không được hoàn thành, bị thay đổi hoặc khác so với đề nghị ban đầu cho mục đích cược thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành.