Cược hai chiều (Each-Way)

Một cược hai chiều (Each - Way) là gì?

Một kèo cược hai chiều là một phiên cược bao gồm hai phần riêng biệt - Một phần thắng và một phần đặt. Phần thắng của cược thì dựa vào lựa chọn của bạn để thắng sự kiện và phần đặt nằm trong lựa chọn của bạn để hoàn thành đầu tiên hoặc trong điều khoản địa điểm được chỉ định của cuộc đua (ví dụ: thứ 2, thứ 3, thứ 4, v.v.). Việc đặt cược hai chiều này rất phổ biến trong đua ngựa vì nó cho phép bạn đạt được lợi nhuận ngay cả khi con ngựa của bạn không về đích đầu tiên.

Cược hai chiều (Each-Way) hoạt động như thế nào?

Khi bạn đặt vào một cược hai chiều (Each-Way) (bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm e/w), số tiền cược của bạn tăng gấp đôi, với một nửa được phân bổ cho chiến thắng chung cuộc và nửa còn lại được phân bổ cho runner của bạn hoàn thành trong điều kiện về đích. Mỗi phần đua có các điều khoản về đích cụ thể tùy thuộc vào số lượng runner, ví dụ như. ¼ 1-2-3. Trong ví dụ này, đặt cược hai chiều (Each-Way) được đặt vào một runner về đích đầu tiên, tiền sẽ trả bằng hai cách: bạn sẽ thắng phần hoàn toàn của cược, nhưng bạn cũng sẽ giành phần thắng tại ¼ tỷ lệ cược chung cuộc khi nó kết thúc trong Top 3.

Ví dụ:

Bạn đặt một cược 2GBP hai chiều (Each-Way) vào một shot 12/1 trong một cuộc đua với điều khoản E/W ¼ 1-2-3.

Nếu lựa chọn của bạn về đích đầu tiên:

- Bạn thắng 12 GBP cộng với tiền cược của thắng kèo chung cuộc.

-Bạn cũng thắng 3 GBP (Tỷ lệ cược chung quộc Quarter: 3/1) cộng với tiền cược của bạn cho vị trí về đích (về đích trong top 3).

Nếu lựa chọn về đích thứ 2 hoặc thứ 3:

-Phần cược chung cuộc sẽ thua.

-Bạn thắng 3 GBP cộng với tiền cược của bạn cho vị trí về đích.

Nếu lựa chọn của bạn về đích ngoài vị trí điều kiên về đích của cuộc đua, cả hai cược đều thua.

Cược hai chiều Each-Way tích lũy hoạt động như thế nào?

Trong trường hợp thanh toán cược hai chiều Each-Way tích lũy này, phần thắng của cược đầu tiên sẽ được chuyển sang phần thắng của cược sau đây, và tương tự, phần mỗi chiều của cược sẽ được chuyển sang phần mỗi chiều của cược sau đây.

Ví dụ:

Bạn đặt một cược E/W tích lũy 1 GBP cho lựa chọn A trong cuộc đua A và lựa chọn B cho cuộc đua B. Có nghĩa bạn có một chung cuộc (thắng) tích lũy và một tích lũy về đích.

Nếu lựa chọn A thắng và lựa chọn B chỉ về đích, phần chung cuộc của tích lũy sẽ thua nhưng phần về đích sẽ thắng.

Nếu lựa chọn A chỉ về đích và lựa chọn B thắng, một lần nữa, phần chung cuộc của tích lũy sẽ thua nhưng phần về đích sẽ thắng.