Bóng Ném

Tổng quan

Tất cả các cược sẽ được thanh toán dựa trên điểm số cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, không bao gồm thời gian thi đấu bù giờ (nếu được chơi), trừ khi có quy định khác.

Tất cả các trận đấu phải bắt đầu trên lịch thi đấu đã định (giờ địa phương) để cược được kích hoạt.

Tất cả các trận đấu đều được dựa trên kết quả khi đấu tại thời điểm kết thúc của 60 phút thi đấu chính thức, trừ khi có quy định khác. Nếu lịch đấu 60 phút đã lên nhưng không được chơi, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi có quy định khác. Một ngoại lệ được lập cho trận đấu với một luật ơn huệ được dùng: kết quả tại thời điểm của luật ơn huệ được ban sẽ được dùng cho mục đích thanh toán.

Nếu một trận đấu bị ngưng hoặc bị hoãn vì bất kỳ lý do gì, tất cả các cược đều sẽ bị vô hiệu, trừ khi được sắp xếp và được chơi trong cùng ngày hoặc có quy định khác trong luật.

Một ngoại lệ được lập nếu thời gian kích hoạt trận đấu bị chúng tôi thông báo sai trên websit của chúng tôi.

Số liệu thống kê được cung cấp bởi website chính thức của trận đấu liên quan hoặc cố định sẽ được dùng cho mục đích thanh toán. Trong trường hợp số liệu thống kê không hiển thị trên website chính thức hoặc có một chứng cứ rõ ràng rằng kết quả trên website chính thức là sai, chúng tôi sẽ dùng một nguồn độc lập để xác định cược.

Trong trường hợp thiếu vắng sự phù hợp, chứng cứ độc lập hoặc có sự hiện diện của bằng chứng mâu thuẫn đáng kể, các cược sẽ được định dựa trên thống kê của chúng tôi.

Cược trực tiếp

Nếu sự kiện không được hoàn thành, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi có quy định khác hoặc kết quả đã được xác định.

Kèo 1x2

Các phiên cược được tạo bởi việc chọn lựa kết quả "Đội nhà thắng", "Hòa" hoặc "Đội khách thắng":

1 - Đội nhà thắng

X - Hòa

2 - Đội khách thắng

Kèo chấp Handicap

Dự đoán đội thắng, áp dụng điểm chấp Handicap đã cho.

Kèo chấp thay thế Handicap

Dự đoán đội thắng, áp dụng điểm chấp thay thế Handicap đã cho.

Kèo Tài/Xỉu

Dự đoán nếu tổng số bàn thắng được ghi bởi cả hai đội sẽ trên (TÀI) hoặc dưới (XỈU) một số đã cho trước. Nếu trận bị bỏ thì tất cả các cược sẽ vô hiệu, trừ khi kết quả đã được xác định.

Kèo thay thế các bàn thắng

Dự đoán nếu tổng số bàn thắng được ghi bởi cả hai đội sẽ trên (TÀI) hoặc dưới (XỈU) một số thay thế đã cho trước. Nếu trận bị bỏ thì tất cả các cược sẽ vô hiệu, trừ khi kết quả đã được xác định.

Hiệp 1

Các cược (1X2, cược chấp Handicap và Tài/Xỉu) thì chỉ được định cho kết quả trong hiệp 1. Nếu hiệp 1 không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ vô hiệu, trừ khi kết quả đã được xác định.

Kèo chấp thay thế handicap hiệp 1

Dự đoán đội thắng hiệp 1, áp dụng điểm chấp thay thế Handicap đã cho.

Kèo thay thế các bàn thắng hiệp 1

Dự đoán nếu tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 1 bởi cả 2 đội sẽ lớn hơn (tài) hay nhỏ hơn (xỉu) một line (dòng) thay thế đã cho trước.

Hiệp 2

Các cược (1X2, cược chấp Handicap và Tài/Xỉu) thì chỉ được định cho kết quả trong hiệp 2.

Nếu hiệp 2 không được hoàn thành thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu trừ khi kết quả đã được xác định.

Đội đầu tiên ghi bàn/Đội cuối cùng ghi bàn

Dự đoán đội nào sẽ là đội ghi bàn đầu tiên/cuối cùng trong trận đấu. Bàn thắng phản lưới nhà được tính cho đội có cầu thủ tạo ra. Nếu một trận đấu bị ngưng sau khi một bàn thắng được ghi thì tất cả các phiên cược cho đội đầu tiên ghi bàn đều được tính, còn các cược cho đội cuối cùng ghi bàn sẽ bị vô hiệu.

Lẻ/Chẵn

Dự đoán liệu tổng số bàn thắng được tích hợp bởi cả hai đội sẽ là số chẵn hay số lẻ.

Cơ hội nhân đôi

Một phiên cược "Cơ hội nhân đôi" thì cho phép bạn chọn 2 trên 3 kết quả có khả năng xảy ra trong một phiếu cược. Các lựa chọn sau đây có sẵn:

1 hoặc X - nếu kết quả là đội chủ nhà chiến thắng hoặc hòa, thì cược trên tùy chọn này là người chiến thắng.

X hoặc 2 - Nếu kết quả là hòa hoặc đội khách thắng, thì cược trên tùy chọn này là người chiến thắng.

1 hoặc 2 - Nếu kết quả là đội chủ nhà hoặc đội khách thắng, thì cược trên tùy chọn này là người chiến thắng.

Nửa trận/Toàn trận

Dự đoán kết quả của một trận đấu tại hiệp 1 và kết quả tại thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Nếu trận đấu bị ngưng, các phiên cược sẽ bị vô hiệu.

Ví dụ: Nếu bạn chọn 1/X, bạn cược vào đội nhà dẫn trước bàn thắng trong hiệp 1 và trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Hiệp phụ không được tính.

Đua để đạt được X bàn thắng

Dự đoán đội nào sẽ ghi được X bàn thắng đầu tiên. Nếu trận đấu bị bỏ thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi kết quả đã được xác định. Bao gồm khác.

Hiệp có tỷ số cao nhất

Dự đoán hiệp nào sẽ có nhiều bàn thắng được ghi nhất. Bao gồm hoà.

Tổng bàn thắng của đội

"Tổng bàn thắng của đội" thì tương tự như cược Tài/Xỉu.

Thắng thua được xác định bởi bàn thắng được tích hợp bởi đội được xác định tên. Nếu trận đấu bị bỏ thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi kết quả đã được xác định.

Lẻ/Chẵn toàn đội

Dự đoán tổng số bàn thắng của đội được tích hợp trong trận đấu sẽ là số chẵn hay số lẻ.

Hiệp nào có tỷ số cao nhất của đội

Dự đoán đội với tỷ số được ghi nhiều nhất ở nửa trận (hiệp 1 hoặc hiệp 2) của trận đấu. Bao gồm hoà.

Bàn thắng cách biệt

Dự đoán bằng bao nhiêu bàn thắng mà đội thắng cuộc ghi bàn trong trận đấu. Bao gồm hoà.

Cược ba toàn trận/hiệp 1

Dự đoán đội nào trong hai đội sẽ chiến thắng với bàn thắng cách biệt theo như: Đối với toàn trận - 3 hoặc hơn 3 bàn thắng hoặc kết quả khác; Đối với hiệp 1 - 2 hoặc hơn 2 bàn thắng hoặc bất kỳ kết quả nào khác.

Kèo thay thế nửa trận/toàn trận

Dự đoán kết quả của trận đấu tại nửa hiệp và tại thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức. Lựa chọn chỉ dựa trên các chiến thắng mà không có tùy chọn hòa cộng với bất kỳ lựa chọn nào khác như một lựa chọn bổ sung. Nếu trận đấu bị ngưng, các cược sẽ bị vô hiệu.

Đủ điều kiện

Nếu một đội không đạt yêu cầu từ giải đấu để đấu trong trận và được thông báo rút khỏi, thì các cược đủ điều kiện sẽ bị vô hiệu.

Vị trí kết thúc

Dự đoán đội nào sẽ dẫn đầu trong bảng xếp hạng cuối cùng của giải đấu. Nếu một hoặc nhiều đội không thi đấu, tất cả mọi phiên cược sẽ bị hủy và tiền cược sẽ được hoàn lại.

Thắng vòng bảng

Dự đoán đội sẽ thắng vòng bảng. Các phiên cược sẽ được đặt theo vị trí vòng bảng cuối cùng.

Top cầu thủ ghi bàn/ Top cầu thủ ghi bàn của đội

Bàn thắng được ghi trong thời gian thi đấu chính thức (60 phút) và thời gian hiệp phụ được tính cho mục đích thanh toán. Tuy nhiên, đá luân luân không được tính. Luật dead-heat được áp dụng. Nếu một cầu thủ tham gia vào giải đấu, tất cả các cược sẽ được kích hoạt.

Chung cuộc/Thắng cuộc

Dự đoán đội chiến thắng của trận đấu liên quan. Các cược sẽ được định trên vị trí chung cuộc của giải đấu sau khi đấu vớt (play offs) nếu có được chơi, trừ khi có quy định khác.