Đua xe

Tổng quan

Nếu một cuộc đua hoặc vòng loại bị hoãn vì bất cứ lý do nào, tất cả các cược sẽ có hiệu lực còn lại tới 48 giờ.

Đua xe điện

Nếu bất kỳ tay đua nào gặp sự cố kỹ thuật/kết nối trong vòng loại nhưng vẫn tham gia cuộc đua, thì tất cả các cược vẫn sẽ có giá trị. Nếu họ không tham gia cuộc đua sau vòng loại, các cược sẽ bị vô hiệu.

Đua công thức 1 - Đua chung cuộc

Tất cả các cược cho cuộc đua đều được dựa theo phân loại chính thức từ Federation Internationale de l'Automobile (FIA), các cơ quan quản lý thể thao, tại thời điểm trình bày bục nhận giải.

Vô địch chung cuộc

Các cược sẽ được chấm điểm theo phân loại FIA ngay sau cuộc đua cuối cùng của mùa và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hình phạt hoặc sự giáng cấp tiếp theo nào.

Nhà thầu

Mỗi người tham gia được định giá là nhà thầu hàng đầu trong mùa Giải công thức 1 theo bảng xếp hạng Constructors Championship và các quy tắc theo quy định của FIA.

Giải nghệ đầu tiên

Dự đoán tay đua đầu tiên giải nghệ. Cược giải nghệ đầu tiên sẽ có hành động khi vòng hình thành đầu tiên bắt đầu. Một đặt cược thắng là trên các nhà thầu hoặc tay đua của chiếc xe đầu tiên giải nghệ. Nếu nhiều hơn một chiếc xe / tay đua giải nghệ trên cùng một vòng thì áp dụng quy tắc Dead-Heat.

Vòng nhanh nhất (Fastest Lap)

Dự đoán tay đua tạo nên Fastest lap.

Kết quả FIA chính thức tại thời điểm trình bày bục nhận giải cho cuộc đua sẽ được dùng.

Bục nhận giải

Dự đoán tay đua nằm trong top 3 chung cuộc. Kết quả để thanh toán thì được xác định tại thời điểm trình bày bục nhận giải. Các sự truất quyền và/hoặc kháng cáo tiếp theo sẽ không ảnh hưởng đến cược.

Đối đầu

Cả hai tay đua phải bắt đầu cuộc đua để cược có hiệu lực. Nếu một tay đua không hoàn thành cuộc đua, tay đua còn lại trong cuộc cá cược của trận đấu sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Nếu cả hai tay đua không hoàn thành cuộc đua, số vòng đua hoàn thành sẽ được dùng để xác định người chiến thắng. Nếu cả hai tay đua không hoàn thành cùng một vòng đua, vị trí chính thức do cơ quan quản lý của giải đấu chỉ định sẽ được sử dụng để giải quyết cược.

Đua NASCAR - Đua chung cuộc

Người chiến thắng NASCAR chính thức của cuộc đua sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua cho các mục đích đặt cược; điều này bao gồm tất cả các vòng đua được tạm dừng sớm vì bất kỳ lý do nào.

Bất kỳ tay đua nào không đạt yêu cầu cho cuộc đua đều được xem là không hoạt động... Tất cả các cược vào tay đua này đều được xét là vô hiệu.

Tập hợp

Tất cả các cược được định dựa trên phân loại chính thức như được định nghĩa bởi các tổ chức đua chính thức và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự yêu cầu truất quyền nào.

Đua xe moto - Vô địch chung cuộc

All-in hoàn thành hay không. Cược sẽ được xác định bởi số điểm tích lũy sau khi trình bày bục nhận giải của cuộc đua cuối cùng của mùa giải và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yêu cầu tiếp theo.

Đua chung cuộc

Dự đoán tay đua thắng đường đua. Không người chơi, không cược.

Vị trí trên bục nhận giải sẽ được dùng để xác định người chiến thắng cho mục đích cược. Các sự truất quyền và/hoặc kháng cáo tiếp theo sẽ không ảnh hưởng đến cược.

Top 6 chung cuộc

Dự đoán tay đua nào sẽ nằm trong top 6 chung cuộc.

Kết quả để thanh toán sẽ là tại thời gian thực hiện bục trao giải. Các sự truất quyền và/hoặc kháng cáo tiếp theo sẽ không ảnh hưởng đến cược.

Top 10 chung cuộc

Dự đoán tay đua nào sẽ nằm trong top 10 chung cuộc.

Kết quả để thanh toán sẽ là tại thời gian thực hiện bục trao giải. Các sự truất quyền và/hoặc kháng cáo tiếp theo sẽ không ảnh hưởng đến cược.

Tay đua tốt nhất vòng loại

Dự đoán tay đua nhanh nhất tại vòng loại.

Thời gian ghép chính thức theo ghi nhận của FIA sẽ được sử dụng để giải quyết. Tay đua phải ghi lại thời gian vòng trong phiên thực hành được chỉ định để cược được tính.

Thắng Practice 1

Dự đoán tay đua thắng Practice 1

Thời gian ghép chính thức theo ghi nhận của FIA sẽ được sử dụng để giải quyết. Tay đua phải ghi lại thời gian vòng trong phiên thực hành được chỉ định để cược được tính.

Thắng Practice 2

Dự đoán tay đua thắng Practice 2

Thời gian ghép chính thức theo ghi nhận của FIA sẽ được sử dụng để giải quyết. Tay đua phải ghi lại thời gian vòng trong phiên thực hành được chỉ định để cược được tính.

Thắng Practice 3

Dự đoán tay đua thắng Practice 3

Thời gian ghép chính thức theo ghi nhận của FIA sẽ được sử dụng để giải quyết. Tay đua phải ghi lại thời gian vòng trong phiên thực hành được chỉ định để cược được tính.

Đội thắng

Dự đoán chiếc xe thắng đường đua.

Tất cả các sẽ được coi là các người chơi. Vị trí bục trao giải sẽ được dùng để xác định vị trí nhất, nhì và ba cho mục đích cược.

Quốc tịch thắng

Dự đoán quốc tịch của tay đua thắng cuộc.

Thắng cách biệt

Dự đoán thắng cách biệt giữa chiếc xe thắng và những chiếc còn lại.

Cược sẽ được tính dựa theo kết quả chính thức của FIA tại thời điểm thực hiện bục trao giải.

Vị trí Grid của tay đua thắng cuộc

Dự đoán vị trí bắt đầu của tay đua thắng cuộc.

Việc giải quyết sẽ dựa trên vị trí cuối cùng của tay đua trên bảng phân loại chính thức của FIA, tại thời điểm thực hiện vị trí bục trao giải và vị trí grid của tài xế khi bắt đầu cuộc đua. Để nhận được vị trí kết thúc, tay đua phải là người hoàn thiện được phân loại theo các quy tắc của FIA. Bất kỳ đặt cược vào một tay đua đã được phân loại là nghỉ hưu trên bảng phân loại chính thức của FIA và không được đưa ra một vị trí kết thúc được coi là thua cuộc. Bất kỳ tay đua nào không bắt đầu cuộc đua từ vị trí grid được chỉ định của họ, bao gồm từ làn đường pit, sẽ bị tuyên bố vô hiệu.

\ Hàng bắt đầu của xe thắng

Vị trí bắt đầu đua chính thức/không bao gồm trước đua tếch penalties.

Dẫn đầu sau Lap 1

Dự đoán tay đua nào sẽ dẫn đầu sau Lap 1

Đối với mục đích giải quyết, người chiến thắng được coi là tay đua dẫn đầu cuộc đua khi họ vượt qua vạch xuất phát/kết thúc sau một vòng đua phân loại race lap (không bao gồm vòng đua formation lap). Trong trường hợp một vòng đua không được hoàn thành đầy đủ, tất cả các cược sẽ bị hủy. Trong trường hợp một cuộc đua bắt đầu trong điều kiện xe an toàn, đặt cược vào kèo này sẽ được tính.

Dẫn đầu sau Lap 5

Dự đoán tay đua nào sẽ dẫn đầu sau Lap 5

Đối với mục đích giải quyết, người chiến thắng được coi là tay đua dẫn đầu cuộc đua khi họ vượt qua vạch xuất phát/kết thúc sau một vòng đua phân loại race lap (không bao gồm vòng đua formation lap). Trong trường hợp một vòng đua không được hoàn thành đầy đủ, tất cả các cược sẽ bị hủy. Trong trường hợp một cuộc đua bắt đầu trong điều kiện xe an toàn, đặt cược vào kèo này sẽ được tính.

Dẫn đầu sau Lap 10

Dự đoán tay đua nào sẽ dẫn đầu sau Lap 10

Đối với mục đích giải quyết, người chiến thắng được coi là tay đua dẫn đầu cuộc đua khi họ vượt qua vạch xuất phát/kết thúc sau một vòng đua phân loại race lap (không bao gồm vòng đua formation lap). Trong trường hợp một vòng đua không được hoàn thành đầy đủ, tất cả các cược sẽ bị hủy. Trong trường hợp một cuộc đua bắt đầu trong điều kiện xe an toàn, đặt cược vào kèo này sẽ được tính.

Đội thắng vòng loại

Dự đoán chiếc xe sẽ thắng vòng loại.

Thời gian đủ điều kiện chính thức được ghi nhận bởi FIA sẽ được sử dụng để giải quyết. Đối với Vòng loại nhanh nhất và kèo xe thắng ở Vòng loại phiên thứ 3, thì chỉ tính thời gian được ghi trong phiên thứ ba. Nếu vì một lý do nào đó, phiên thứ ba không diễn ra, chúng tôi sẽ giải quyết theo grid chính thức do FIA hình thành. Hình phạt vị trí grid/không đủ điều kiện không áp dụng cho mục đích giải quyết. Tuy nhiên, sẽ áp dụng hình phạt thời gian đủ điều kiện (theo quy định của FIA). Tay đua phải bắt đầu phiên đầu tiên đủ điều kiện để đặt cược diễn ra. Đôi với fastest trong vòng loại 1 và 2, các tay đua phải bắt đầu phiên đủ điều kiện để đặt cược.

Đội thắng cách biệt

Dự đoán trên chiến thắng cách biệt giữa xe chiến thắng và các xe còn lại.

Các cược sẽ được xác định theo kết quả chính thức của FIA tại thời điểm thực hiện vị trí bục trao giải.

Thắng mà không có...

Dự đoán ai sẽ thắng mà không có người dẫn đầu hoàn thành vị trí đầu tiên. Tất cả các cược đường đua sẽ được giải quyết trên phân loại chính thức từ Federation Internationale de l’Automobile (FIA), cơ quan quản lý thể thao, tại thời điểm trình bày bục trao giải mà không có người chiến thắng cuộc đua.

Kèo F1 đặc biệt

Đủ điều kiện tham gia loạt luân lưu Q3 / Cả hai xe đều đủ điều kiện tham gia loạt luân lưu Q3

Tay đua/Đội đua nào thực hiện được Q3 sẽ được coi là người chiến thắng, bất kỳ việc bị loại nào sau đó sẽ không được tính.

Sẽ Có Xe An Toàn?

Kèo này sẽ được giải quyết dựa trên sự xuất hiện của chiếc xe an toàn trên đường đua tại bất kỳ thời điểm nào của cuộc đua. Đối với mục đích thanh toán, chiếc xe an toàn ảo sẽ không được tính. Nếu xe an toàn được ban hành tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đua nhưng không xuất hiện trên đường đua, thì điều này sẽ được coi là không có sự xuất hiện của chiếc xe an toàn.

Được phân loại/Không được phân loại/Số lượng tay đua được phân loại

Phân loại FIA chính thức sẽ được sử dụng khi giải quyết kèo này. Những tay đua hoàn thành 90% quãng đường đua của người chiến thắng sẽ được FIA phân loại.

Dự báo kép

Cả hai tay đua phải về đích trong hai chặng đầu tiên của cuộc đua. Bất kỳ vị trí kết thúc nào khác hoặc nghỉ hưu thì cược được coi là thua cuộc. Dựa trên kết quả tại thời điểm nhận giải trên bục trao giải.

Tổng số lần thắng cuộc đua/Tổng số lần đứng trên bục trao giải/ Tổng số lần trong top 10 chung cuộc/Tổng số vòng đua nhanh nhất

Chỉ tính Chủ nhật Grand Prix, bất kỳ cuộc đua vòng loại nước rút nào sẽ không được tính vào tổng số. Tất cả các GPs đã lên lịch cần phải được hoàn thành.

Cược trận đấu mùa giải

Nếu một tay đua hoặc đội bằng điểm thì tay đua hoặc đội về đích cao hơn trong chức vô địch sẽ được coi là người chiến thắng.

Cược trận đấu vòng loại mùa giải/Tay đua vô địch mà không có/Vô địch người kiến tạo

Nếu một tài xế được cấp hạng vào cuối năm, thì các quy tắc dead heat sẽ được áp dụng.

Vòng loại nhanh nhất mà không cần

Dự đoán ai sẽ là người chiến thắng mà không có một số trình điều khiển nhất định được nêu. Tất cả các cược cuộc đua được giải quyết dựa trên sự phân loại chính thức từ Federation Internationale de l’Automobile (FIA), cơ quan quản lý của môn thể thao, tại thời điểm thuyết trình trên bục mà không có người chiến thắng cuộc đua

Đội chiến thắng vòng loại mà không có

Dự đoán ai sẽ là đội chiến thắng mà không có một số đội nhất định được nêu. Tất cả các cược cuộc đua được giải quyết dựa trên sự phân loại chính thức từ Federation Internationale de l’Automobile (FIA), cơ quan quản lý của môn thể thao, tại thời điểm thuyết trình trên bục mà không có người chiến thắng cuộc đua

Vòng loại nhanh nhất & Chiến thắng trong cuộc đua

Kèo áp dụng cho cùng một tay đua đạt được những điều sau trong cùng một giải Grand Prix: Chiến thắng trong phiên đấu loại và chiến thắng trong cuộc đua thực tế.

Bục trao giải kép chung kết

Cả hai tay đua của đội được xướng tên về đích trên bục vinh quang. Cược được thanh toán theo thời gian trực tiếp và phân loại được chiếu trên TV tại thời điểm thuyết trình trên bục phát biểu. Thông tin chính thức đầu tiên trên trang web chính thức sẽ được coi là bắt buộc, bất kể các chương trình khuyến mãi, cách chức, kháng cáo và / hoặc hình phạt tiếp theo xảy ra sau khi kết thúc phiên / cuộc đua mà đặt cược đề cập đến.

Top 6 chung cuộc kép

Cả hai tay đua của đội được nêu tên để về đích trong Top 6. Cược được thanh toán theo thời gian trực tiếp và phân loại được hiển thị trên TV tại thời điểm thuyết trình trên bục. Thông tin chính thức đầu tiên trên trang web chính thức sẽ được coi là ràng buộc, bất kể các chương trình khuyến mãi, cách chức, kháng cáo và / hoặc hình phạt tiếp theo xảy ra sau khi kết thúc phiên / cuộc đua mà đặt cược đề cập đến.

Top 10 chung cuộc kép

Cả hai tay đua của đội được nêu tên để về đích trong Top 10. Các khoản cược được thanh toán theo thời gian trực tiếp và phân loại được hiển thị trên TV tại thời điểm thuyết trình trên bục. Thông tin chính thức đầu tiên trên trang web chính thức sẽ được coi là ràng buộc, bất kể các chương trình khuyến mãi, cách chức, kháng cáo và / hoặc hình phạt tiếp theo xảy ra sau khi kết thúc phiên / cuộc đua mà đặt cược đề cập đến.