CƯỢC XUNG

Đặt một cược cho bàn thắng sẽ được ghi trong 30 giây, 1 phút, 5 phút hoặc 10 phút tới và xem xét theo tiền thắng tiềm năng tăng lên như dòng thời gian tiến triển.

Mỗi khung thời gian được chia thành 3 giai đoạn và tiền thắng tiềm năng sẽ lớn hơn khi từng giây trôi qua.

Không cần biết đội nào tạo ra bàn thắng. Bạn thắng cuộc khi có 1 bàn thắng được ghi trong khoảng thời gian nhất định.

Điểm mới này chỉ có trên bản di động và máy tính bảng.

Đây là cách nó hoạt động:

 1. Cược vào 1 bàn thắng sẽ được ghi vào 30 giây, 1 phút, 5 phút hoặc 10 phút tới.
 2. Cược xung của bạn được chia thành 3 giai đoạn - thắng nhiều hơn khi mỗi giai đoạn mới bắt đầu.
 3. Nếu có 1 bàn thắng được ghi, bạn thắng. Nếu nó là bàn thắng trong giai đoạn thứ 3, bạn trúng Jackpot.
Kèo cược xung Bàn thắng trong 30 giây tới Bàn thắng trong 1 phút tới Bàn thắng trong 5 phút tới Bàn thắng trong 10 phút tới
Giai đoạn 1 14 giây đầu 29 giây đầu Tới 02 phút 59 Tới 04 phút 59
Giai đoạn 2 15 - 24 giây 30 - 49 giây 03:00 - 04:29 05:00 - 08:59
Giai đoạn 3 5 giây cuối 10 giây cuối 30 giây cuối 1 phút cuối

Điều kiện và điều khoản:

 1. Các Điều khoản đặt cược xung này được liên kết không thể tách rời với ""Điều khoản & điều kiện" của chúng tôi, trong đó chúng là một phần và việc chấp nhận các Điều khoản đặt cược xung này là điều kiện tiên quyết để đăng ký tài khoản. Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào được sử dụng ở đây không được xác định sẽ có nghĩa từ Điều khoản & Điều kiện.

 2. Trừ khi có quy định khác, cược xung sẽ có sẵn vào bất kỳ thời gian thông thường nào (tức là 2X45 phút một hiệp tiêu chuẩn) các trận bóng đá cho các bàn thắng trong các giai đoạn: 30 giây, 1 phút, 5 phút hoặc 10 phút tới.

Một cược xung sẽ được cân nhắc khi ấn vào nút "Đặt cược xung".

 1. Một cược xung có thể chỉ được đặt trong thời gian thông thường của trận đấu (tức là hiệp 1 tới phút thứ 45 và hiệp 2 tới phút thứ 90) và và đối với thời gian thông thường của trận đấu. Khách hàng không được đặt cược xung đối với khoảng thời gian bao gồm thời gian ngoài thời gian thông thường của trận đấu.

 2. Đặt cược xung được đặt trong thời gian bù giờ, hiệp phụ hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác ngoài thời gian thông thường (ngoại trừ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp) của trò chơi sẽ không hợp lệ.

 3. Đặt cược xung của bạn sẽ được giải quyết là thắng dựa trên bàn thắng đầu tiên được ghi trong khoảng thời gian được chỉ định trong cược xung đã đặt của bạn. Bất kỳ bàn thắng nào tiếp theo được ghi trong khoảng thời gian cược xung đã đặt của bạn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc giải quyết.

 4. Bất kỳ cược xung nào được đặt trong giờ giải lao sẽ được tính từ phút thứ 46, tức là tới khi hiệp 2 bắt đầu.

 5. Cược xung được giải quyết cuối cùng dựa trên các nguồn chính thức và đáng tin cậy từ dữ liệu trực tiếp trong mỗi trận đấu từ BTi.

 6. Nếu cược xung của bạn được giải quyết là thắng, số tiền của bất kỳ "Cược miễn phí "nào được sử dụng để đặt Cược xung sẽ không được trả lại;