Cược đơn, cược gộp, cược hệ thống

Mở rộng khả năng cá cược của bạn bằng cách vượt ra ngoài 1 cơ hội lựa chọn được cung cấp bởi cá cược đơn ... Khám phá một thế giới của cơ hội chiến thắng trên nhiều lựa chọn với cược gộp và cược hệ thống ...

đơn và cược gộp

Tên cược Số thứ tự lựa chọn
Cược Đơn 1
Cược Đôi 2
Cược Ba 3
Cược 4 4
Cược 5 5
Cược 6 6
Cược 7 7
Cược 8 8
Cược 9 9
Cược 10 10
Cược 11 11
Cược 12 12
Cược 13 13
Cược 14 14
Cược 15 15
Cược 16 16
Cược 17 17
Cược 18 18
Cược 19 19
Cược 20 20

Trong tất cả các trường hợp, tất cả các lựa chọn phải thành công để có thể chiến thắng. Nếu một hoặc nhiều lựa chọn trong cược gộp bị hủy, cược vẫn được duyệt ngay khi có ít nhất một trong những lựa chọn còn lại được định là thắng hay thua.

Đẩy (Push)

Đây là một trò chơi / lựa chọn hòa được gắn sau khi chấp nhận điểm chấp / chênh lệch. Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

Không người thi đấu (Non-Runner)

"Không người thi đấu" là một lựa chọn mà đã được định tên người thi đấu nhưng vận động viên không tham gia vào sự kiện. Nếu lựa chọn của bạn là một "Không người thi đấu", cược của bạn sẽ bị vô hiệu (và tiền cược của bạn sẽ được hoàn). Nếu lựa chọn là một phần của cược gộp (đa cược), cược của bạn sẽ trở thành cược tích lũy giảm tiếp theo, ví dụ: một cú ăn ba trở thành cược đôi, cược đôi trở thành cược đơn, v.v.

Vô hiệu (Void)

Trong tất cả các trường hợp, điều kiện "vô hiệu" được dùng, thanh toán sẽ tính như sau:

  • Cược đơn - Tiền cược sẽ được hoàn.
  • Cược gộp (đa cược) - Các lựa chọn vô hiệu sẽ được coi như "không người thi đấu", có nghĩa là nếu lựa chọn là một phần của cược gộp (đa cược), cược của bạn sẽ trở thành cược tích lũy giảm tiếp theo, ví dụ: một cú ăn ba trở thành cược đôi, cược đôi trở thành cược đơn, v.v.

Cược hệ thống

Cược hệ thống là gì?

Cược hệ thống thì tương tự như cược gộp hoặc cược gộp trong khi bạn chọn vài lựa chọn trong một cược, nhưng tất cả các sự cộng gộp có thể của các cược từ những lựa chọn đã được bao gồm, với lợi thế chiến thắng ngay cả khi không phải tất cả đều là cược chiến thắng.

Cược hệ thống được trình bày dưới dạng hai số được phân tách bằng dấu gạch chéo: ví dụ: 2/4, với số đầu tiên biểu thị loại cược có liên quan (trong trường hợp này, cược đôi), và số thứ hai biểu thị số lượng các lựa chọn có liên quan.

Ví dụ, trong đặt cược hệ thống 2/4, bạn sẽ chọn 4 lựa chọn và nhấp vào tab Hệ thống ở đầu phiếu cược, nơi bạn sẽ thấy các tùy chọn đặt cược hệ thống của mình. Việc đặt cược hệ thống 2/4 được tạo thành từ 6 kết hợp có thể sử dụng 4 lựa chọn của bạn, do đó, một phần tiền cược của £ 0,50 sẽ có giá £ 3. Ngay cả khi chỉ có 2 trong số những kết hợp có thể là cược chiến thắng, đặt cược của bạn sẽ giành chiến thắng, với số tiền trả lại phụ thuộc vào số lượng kết hợp có thể thực sự giành chiến thắng. Nếu không có hoặc chỉ một trong các lựa chọn của bạn thắng, cược hệ thống của bạn sẽ thua thua. Khi bạn đặt cược hệ thống của mình, số tiền thắng được hiển thị là số tiền thắng tối đa có thể nếu tất cả các lựa chọn thắng.

Bạn có thể xem chi tiết các cược hệ thống đang hoạt động bằng cách kiểm tra "Mở cược" trong "Tài khoản của tôi".

Và để biết cách tính cược hệ thống như thế nào, bạn có thể tham khảo tại đây :

Cược hệ thống 3 lựa chọn Tổng cộng
Trận A B C
Đặt cược ¥18 ¥18 ¥18 ¥54
Tỷ lệ cược 2.0 2.74 1.7
Kết hợp 1 A và B x x 2.0 x 2.74 x ¥18 = ¥98.64
Kết hợp thứ 2 B và C x x 2.74 x 1.7 x ¥18 = ¥83.84
Kết hợp thứ 3 C và A x x 1.7 x 2.0 x ¥18 = ¥61.20
Tổng lợi nhuận ¥243.68

!-- 32.2.2 --> Cược hệ thống 3 lựa chọn

Hệ thống 2/3

Một hệ thống 2/3 bao gồm 3 cược liên quan đến 3 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 3 cược đôi. Bất kỳ hai cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược hệ thống 2/3 thì £1 có giá £3.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
3 - 3 - - - - - -

Cược xiên Trixie

Một cược xiên Trixie bao gồm 4 cược liên quan đến 3 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 3 cược đôi và 1 cược ba. Bất kỳ hai cược thắng nào đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng một cược xiên Trixie thì £1 có giá £4.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
4 - 3 1 - - - - -

Cược xiên Patent

Một cược xiên Patent bao gồm 7 cược liên quan đến 3 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 3 cược đơn, 3 cược đôi và 1 cược ba. Bất kỳ cược thắng nào cũng đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng cược xiên Patent thì £1 có giá £7.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
7 3 3 1 - - - - -

Cược hệ thống 4 lựa chọn

Hệ thống 2/4

Một cược hệ thống 2/4 bao gồm 7 cược liên quan đến 4 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 6 cược đôi. Bất kỳ cược thắng nào cũng đảm bảo lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược hệ thống 2/4 thì £1 có giá £6.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
6 - 6 - - - - - -

Cược hệ thống 3/4

Một cược hệ thống 3/4 bao gồm 4 cược liên quan đến 4 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 4 cược ba. Bất kỳ ba cược nào thắng đều đảm bảo lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong hệ thống cược 3/4 thì £1 có giá £4.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
4 - - 4 - - - - -

Cược Yankee

Một cược Yankee bao gồm 11 cược liên quan đến 4 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 6 cược đôi, 4 cược ba và 1 cược bốn. Bất kỳ hai cược thắng nào đảm bảo lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược Yankee thì £1 có giá là £11.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
11 - 6 4 1 - - - -

Cược Lucky 15

Một cược lucky 15 bao gồm 15 cược liên quan đến 4 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 4 cược đơn, 6 cược đôi, 4 cược ba và 1 cược bốn. Bất kỳ cược thắng nào đều đảm bảo lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng một £1 tại cược Lucky 15 có giá £15 .

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
15 4 6 4 1 - - - -

Cược hệ thống 5 lựa chọn

Cược hệ thống 2/5

Một cược hệ thống 2/5 bao gồm 10 cược liên quan đến 5 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 10 đôi. Bất kỳ hai cược thắng nào đảm bảo một sự hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng một hệ thống cược 2/5 thì £1 có giá £10.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
10 - 10 - - - - - -

Cược hệ thống 3/5

Một cược hệ thống 3/5 bao gồm 10 cược liên quan đến 5 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 10 cược ba. Bất kỳ ba cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược hệ thống 3/5 thì £1 có giá £10.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
10 - - 10 - - - - -

Cược hệ thống 4/5

Một cược hệ thống 4/5 bao gồm 5 cược liên quan đến 5 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 5 cược bốn. Bất kỳ bốn cược thắng nào đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược hệ thống 4/5 thì £1 có giá £5.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
5 - - - 5 - - - -

Cược Super Yankee

Một cược hệ thống Super Yankee bao gồm 26 cược liên quan đến 5 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 10 cược đôi, 10 cược ba, 5 cược bốn, và 1 cược năm. Bất kỳ cược thắng nào cũng đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Xin lưu ý rằng trong cược Super Yankee thì £1 có giá là £26.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
26 - 10 10 5 1 - - -

Cược Lucky 31

Một cược hệ thống lucky 31 bao gồm 31 cược liên quan đến 5 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 5 cược đơn, 10 cược đôi, 10 cược ba, 5 cược bốn, và 1 cược năm. Bất kỳ cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược Lucky 31 thì £1 có giá £31.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
31 5 10 10 5 1 - - -

Cược hệ thống 6 lựa chọn

Cược hệ thống 2/6

Cược hệ thống 2/6 bao gồm 15 cược liên quan đến 6 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 15 cược đôi. Bất kỳ hai cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược hệ thống 2/6 thì £1 có giá £15.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
15 - 15 - - - - - -

Cược hệ thống 3/6

Một cược hệ thống 3/6 bao gồm 20 cược liên quan đến 6 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 20 cược ba. Bất kỳ ba cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược hệ thống 3/6 thì £1 có giá £20.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
20 - - 20 - - - - -

Cược hệ thống 4/6

Một cược hệ thống 4/6 bao gồm 15 cược liên quan đến 6 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 15 cược bốn. Bất kỳ bốn cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược hệ thống 4/6 thì £1 có giá £15.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
15 - - - 15 - - - -

Cược hệ thống 5/6

Một cược hệ thống 5/6 bao gồm 6 cược liên quan đến 6 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 6 cược năm. Bất kỳ năm cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng cược hệ thống 5/6 £ 1 có giá £ 6.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
6 - - - - 6 - - -

Cược Heinz

Một cược hệ thống Heinz bao gồm 57 cược liên quan đến 6 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 15 cược đôi, 20 cược ba, 15 cược bốn, 6 cược năm, và 1 cược sáu. Bất kỳ hai cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược Heinz thì £1 có giá £57.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
57 - 15 20 15 6 1 - -

Cược Lucky 63

Một cược hệ thống Lucky 63 bao gồm 63 cược liên quan đến 6 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau, 6 cược đơn, 15 cược đôi, 20 cược ba, 15 cược bốn, 6 cược năm, và 1 cược sáu. Bất kỳ cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược Lucky 63 thì £1 có giá £ 63.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
63 6 15 20 15 6 1 - -

Hệ thống cược 7 lựa chọn

Cược hệ thống 2/7

Một hệ thống cược 2/7 bao gồm 21 cược liên quan đến 7 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 21 cược đôi. Bất kỳ 2 cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Thắng nhiều cược hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng £1 trong cược hệ thống 2/7 có giá là £21.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
21 - 21 - - - - - -

Cược hệ thống 3/7

Một cược hệ thống 3/7 bao gồm 35 cược liên quan đến 7 cược trong các sự kiện khác nhau - 35 cược ba. Bất kỳ 3 cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn nghĩa là lợi nhuận hoàn lại cao hơn. Xin vui lòng lưu ý rằng £1 trong cược hệ thống 3/7 có giá là £35.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
35 - - 35 - - - - -

Cược hệ thống 4/7

Một cược hệ thống 4/7 bao gồm 35 cược liên quan đến 7 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 35 cược bốn. Bất kỳ 4 cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn nghĩa là lợi nhuận hoàn lại cao hơn. Xin lưu ý rằng £1 trong cược hệ thống 4/7 có giá £35.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
35 - - - 35 - - - -

Cược hệ thống 5/7

Một cược hệ thống 5/7 bao gồm 21 cược liên quan đến 7 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 21 cược năm. Bất kỳ 5 cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn nghĩa là lợi nhuận hoàn lại cao hơn. Xin lưu ý rằng £1 trong cược hệ thống 5/7 trị giá £21.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
21 - - - - 21 - - -

Cược hệ thống 6/7

Một cược hệ thống 6/7 bao gồm 7 cược liên quan đến 7 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 7 cược sáu. Bất kỳ 6 cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn nghĩa là lợi nhuận hoàn lại cao hơn. Xin lưu ý rằng £1 trong cược hệ thống 6/7 có giá £7.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
7 - - - - - 7 - -

Cược Super Heinz

Một hệ thống cược Super Heinz bao gồm 120 cược liên quan đến 7 lựa chọn trong 7 sự kiện khác nhau - 21 cược đôi, 35 cược ba, 35 cược bốn, 21 cược năm, 7 cược sáu và 1 cược bảy. Bất kỳ 2 cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn nghĩa là lợi nhuận hoàn lại cao hơn. Vui lòng lưu ý rằng £1 trong hệ thống cược Super Heinz có giá là £120.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
120 - 21 35 35 21 7 1 -

Hệ thống cược 8 lựa chọn

Cược hệ thống 2/8

Một hệ thống cược 2/8 bao gồm 28 cược liên quan đến 8 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 28 cược đôi. Bất kỳ 2 cược thắng nào đều bảo đảm một lơi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn nghĩa là lợi nhuận hoàn lại cao hơn. Xin lưu ý rằng £1 trong cược hệ thống 2/8 có giá £28.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
28 - 28 - - - - - -

Cược hệ thống 3/8

Một cược hệ thống 3/8 bao gồm 56 cược liên quan đến 8 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau. 56 cược ba. Bất kỳ 3 cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn nghĩa là lợi nhuận hoàn lại cao hơn. Xin lưu ý rằng £1 trong cược hệ thống 3/8 có giá £56.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
56 - - 56 - - - - -

Cược hệ thống 4/8

Một cược hệ thống 4/8 bao gồm 70 cược liên quan đến 8 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 70 cược bốn. Bất kỳ 4 cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn nghĩa là lợi nhuận hoàn lại cao hơn. Xin lưu ý rằng £1 trong cược hệ thống 4/8 có giá là £70.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
70 - - - 70 - - - -

Cược hệ thống 5/8

Một cược hệ thống 5/8 bao gồm 56 cược liên quan đến 8 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 56 cược năm. Bất kỳ 5 cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Nhiều cược thắng hơn nghĩa là lợi nhuận hoàn lại cao hơn. Xin lưu ý rằng £1 trong cược hệ thống 5/8 có giá là £56.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
56 - - - - 56 - - -

Cược hệ thống 6/8

Một cược hệ thống 6/8 bao gồm 28 cược liên quan đến 8 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 28 cược sáu. Bất kỳ sáu cược thắng nào đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược hệ thống 6/8 thì £1 có giá £28.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
28 - - - - - 28 - -

Cược hệ thống 7/8

Một cược hệ thống 7/8 bao gồm 8 cược liên quan đến 8 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 8 cược bảy. Bất kỳ bảy cược thắng nào đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Cược thắng nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Xin lưu ý rằng trong cược hệ thống 7/8 thì £1 có giá £8.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
8 - - - - - - 8 -

Cược Goliath

Một cược Goliath bao gồm 247 cược liên quan đến 8 lựa chọn trong các sự kiện khác nhau - 28 cược đôi, 56 cược ba, 70 cược bốn, 56 cược năm, 28 cược sáu, 8 cược bảy và 1 cược 8. Bất kỳ hai cược thắng nào đều đảm bảo một lợi nhuận hoàn lại. Xin lưu ý rằng trong cược Goliath thì £1 có giá £247.

Số lượng cược được đặt Cược đơn Cược gộp
Cược đôi Cược 3 Cược 4 Cược 5 Cược 6 Cược 7 Cược 8
247 - 28 56 70 56 28 8 1