Bi Da (Snooker & Pool)

Tổng quan

Không cần thủ, không tính (Non-Runner no-bet) - Ngoại trừ cược đặt cho bất kỳ người chơi nào tham dự vòng loại giải đấu nhất định nhưng không đủ điều kiện tham gia giải đấu chính. Cược như vậy sẽ được coi là người thua cuộc vì mục đích thanh toán. Tất cả những người tham gia vào một giải đấu nhất định sẽ có giá để giành chiến thắng trong giải đấu. Cược hai chiều (each way) có sẵn. Chi tiết được hiển thị dưới tiêu đề cạnh tranh.

Cược Money line

Dự đoán người chơi nào sẽ thắng trận đấu. Trong trường hợp trận đấu bắt đầu nhưng không được hoàn thành, người chơi sẽ tiến tới vòng tiếp theo hoặc được xác định chiến thắng sẽ được coi là người chiến thắng cho mục đích thanh toán. Trong trường hợp trận đấu không bắt đầu, tất cả các cược sẽ được hoàn lại.

Cược chấp Handicap (bao gồm cả cược thay thế)/Cược chấp Handicap Châu Á/Cược khung/Cược tổng khung (bao gồm cả cược thay thế)/Cược tổng Châu Á/Cược điểm chính xác

Nếu số khung theo luật định trong một trận đấu không được hoàn thành, thay đổi hoặc khác với các khung được cung cấp cho mục đích cá cược, cược sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp người thi đấu không đủ điều kiện hoặc nghỉ hưu, cược sẽ bị vô hiệu.

Trong trường hợp trận đấu bắt đầu nhưng không được hoàn thành vì bất kỳ lý do gì hoặc trận đấu không được bắt đầu, tất cả các cược sẽ được hoàn lại.

Cược Tài/Xỉu

Nếu số khung theo luật định trong một trận đấu không được hoàn thành, thay đổi hoặc khác với các khung được cung cấp cho mục đích cá cược, cược sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp người thi đấu không đủ điều kiện hoặc nghỉ hưu, cược sẽ bị vô hiệu.

Trong trường hợp trận đấu bắt đầu nhưng không được hoàn thành vì bất kỳ lý do gì hoặc trận đấu không bắt đầu, tất cả các cược sẽ được hoàn lại.

Khung đầu tiên

Trong trường hợp khung đầu tiên không được hoàn thành, các phiên cược sẽ bị vô hiệu, trừ khi kết quả đã được xác định.

Bóng màu trong lỗ hợp lệ đầu tiên/ Quả bóng đầu tiên/ Quả bóng cuối cùng - Trong trường hợp đặt lại giá đỡ, khung ban đầu sẽ được tính cho mục đích giải quyết cung cấp màu bóng/quả bóng đã được đặt trong lỗ. Giải quyết sẽ được xác định bởi các nguồn giải đấu chính thức. Đặt cược không bao gồm các cú đánh hôi.

Cơ thủ chơi khung đầu tiên Tổng số điểm lẻ/chẵn - Đối với mục đích thanh toán, số 0 được tính là Chẵn.

Tổng số điểm của khung đầu tiên - Trong trường hợp giá lại tất cả, các điểm được tính vào Tổng khung đầu tiên. Phá vỡ khung đầu tiên - Trong trường hợp phá vỡ giá lại trên 50 và 100 đếm trước và sau khi giá lại được thỏa thuận. Lỗi khung đầu tiên - Trong trường hợp giá lại, lỗi có thể xảy ra bất cứ lúc nào trước hoặc sau khi giá lại được đồng ý.

Trận đấu đi đến khung đấu quyết định

Nếu số khung hình dự kiến ban đầu trong trận đấu không được hoàn thành, có thay đổi hoặc khác với số khung được cung cấp cho mục đích cá cược, cược sẽ bị hủy. Tất cả các cược vô hiệu nếu trận đấu không được hoàn thành.

147 trong trận đấu

Trong trường hợp trận đấu bắt đầu nhưng không được hoàn thành, cược sẽ bị hủy, trừ khi kết quả của kèo cụ thể đã được xác định.

Số lần "thế kỷ" trong trận đấu

Nếu số khung hình dự kiến ban đầu trong trận đấu không được hoàn thành, thay đổi hoặc khác với số khung được cung cấp cho mục đích cá cược, cược sẽ bị hủy, trừ khi kết quả đã được xác định. Trong trường hợp cá cược bị loại hoặc giải nghệ sẽ bị hủy.

Break cao nhất trong trận đấu

Trong trường hợp đặt giá đỡ lại, chỉ có mức break cao nhất trong khung đếm chính thức sẽ xác định cho mục đích thanh toán. Quy tắc Dead Heat được áp dụng. Nếu số khung hình dự kiến ban đầu trong trận đấu không được hoàn thành, thay đổi hoặc khác với số khung được cung cấp cho mục đích cá cược, cược sẽ bị hủy.

Nửa trận/toàn trận

Dự đoán kết quả sau 4 khung đầu tiên và chiến thắng chung của trận đấu.

Tất cả các cược sẽ bị hủy nếu trận đấu không được hoàn thành.

Khung thứ 1 đến khung thứ 3

Dự đoán ai sẽ là người đầu tiên thắng 3 Khung. Người chơi phải thắng ít nhất 3 khung để đặt cược được tính.

Điểm sau 4 khung đầu tiên

Bốn khung đầu tiên phải hoàn thành để cược được tính.