Đua xe mô tô

Nếu trận đấu bị hoãn trước ngày/giờ bắt đầu đã lên lịch thì cược sẽ bị vô hiệu trừ khi nó được lên lịch lại để bắt đầu trong vòng 24 giờ.

Tất cả các thị trường sẽ được giải quyết dựa trên kết quả sau khi hoàn thành heat cuối cùng.