Các môn thể thao mùa đông

Tổng quan

Tất cả các cược được giải quyết theo kết quả chính thức của các liên đoàn thể thao mùa đông chi phối cuộc đua có liên quan, ngay cả khi không phải tất cả các sự kiện theo lịch trình được tổ chức. Cược sẽ được giải quyết theo kết quả chính thức được tuyên bố sau khi cuộc đua kết thúc. Bất kỳ khiếu nại và truất quyền sau này sẽ không ảnh hưởng đến cược.

Nếu một sự kiện không diễn ra như dự kiến, trừ khi nó bị hoãn do điều kiện thời tiết, thì tất cả các cược đều bị hủy. Một ngoại lệ được thực hiện nếu thời gian khởi động không chính xác được công bố trên trang web của chúng tôi.

Nếu một sự kiện bị huỷ bỏ hoặc bị đình chỉ và không được tổ chức trong vòng 36 giờ (giờ địa phương) và trên cùng một trường (theo dõi), tất cả các cược sẽ bị hủy.

Có một ngoại lệ của quy tắc trên đối với các sự kiện Olympic mùa đông.

Đặt cược cho bất kỳ người tham gia nào tham gia vòng loại cho một sự kiện được chỉ định nhưng sau đó không đủ điều kiện cho (các) Vòng chính sẽ được phân loại là người thua cuộc.

Quy tắc dead heat được áp dụng.

Chung cuộc

Dự đoán người chiến thắng của chung cuộc, cuộc đua (nó sẽ được chỉ định trong tên của chung cuộc). Nếu người tham gia không bắt đầu sự kiện chính thức, cược sẽ bị hủy.

Vị trí bục trao giải

Dự đoán nếu một vận động viên sẽ được đứng trên bục trao giải (giải nhất, nhì, ba). Nếu vận động viên không bắt đầu sự kiện chính thức thì các cược sẽ bị huỷ.

Đối đầu / Thắng toàn trận

Cả hai người tham gia phải bắt đầu cuộc đua để đặt cược. Nếu cả hai cùng kết thúc sự kiện, các cược sẽ bị hủy, trừ khi đó là một sự kiện nhiều tầng. Trong trường hợp đó, người chơi hoàn thành giai đoạn sau sẽ được giải quyết là người chiến thắng. Ví dụ: nếu người chơi A rút hoặc bị loại trong vòng đầu tiên và người chơi B kết thúc vòng 1, người chơi B sẽ là người chiến thắng.

Nếu cả hai rút hoặc bị loại trong cùng một giai đoạn - cược sẽ bị hủy.