Boxing

Tổng quan

Nếu trận đấu không diễn ra tại nơi đấu theo lịch và không chơi theo thời gian (địa phương) đã định, tất cả các phiên cược đều vô hiệu. Ngoại lệ là: 1) Nếu chúng tôi quảng cáo sai thời gian diễn ra trận đấu và 2) Nếu chúng tôi sắp xếp trận đấu bằng cách dùng ngày diễn ra trước ngày thi đấu chính xác đã biết trước đó. Một khi thông báo chính thức được thực hiện theo như ngày đấu thì trận đấu sẽ được sửa theo ngày đấu chính thức và sẽ được tuân theo các quy tắc như bình thường.

Tiếng chuông là dấu diệu trận đấu bắt đầu vòng đầu tiên cho mục đích đặt cược.

Khi một võ sĩ ngã xuống và tiếng chuông bắt đầu hiệp tiếp theo vang lên thì đối thủ của anh ta được xem là thắng hiệp vừa rồi.

Trong thông báo "Không có trận đấu nào" hoặc "hoà kỹ thuật" tất cả các cược sẽ bị vô hiệu và tiền cược sẽ được hoàn, với ngoại lệ cho kèo đã xác định được kết quả.

Người thắng

Tất cả các cược sẽ có hiệu lực bất kể có thay đổi số hiệp thi đấu.

Thông báo hòa - Tất cả các cược sẽ bị vô hiệu và tiền cược sẽ được hoàn, trừ khi có quy định khác (Moneyline 3 cửa). Điều này bao gồm cả một trận đấu với kết thúc gần như hòa. Các cược sẽ được đặt theo kết quả thông báo chính thức bằng chuông. Kháng nghị/sửa đổi sau đó không ảnh hưởng đến thanh tán (trừ khi sửa đổi được đưa vì lỗi sai của người nào đó khi thông báo kết quả).

Cách thức chiến thắng

Nếu vì bất cứ lý do gì dẫn đến số vòng đấu của một trận đấu bị thay đổi thì các cược đã được đặt sẽ bị vô hiệu và được hoàn tiền cược.

Hòa hoặc hòa kỹ thuật - Hòa thì sổ ghi điểm hòa. Hòa kỹ thuật là nếu trọng tài dừng trận đấu trước khi bắt đầu hiệp đấu thứ 5, bất kể lý do gì khác Knockout, Knockout kỹ thuật hay không đạt chất lượng và các kết quả của tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

Knockout - Knouout là khi võ sĩ không thể đứng lên sau 10 lần đếm. Knockout kỹ thuật là luật 3 knockdown hoặc nếu trọng tài bước vào. Bất kỳ việc nghỉ ở góc nào cũng sẽ được coi là Knockout kỹ thuật trừ khi trận đấu sau đó được quyết định bởi phiếu ghi điểm của ban giám khảo hoặc được tuyên bố là Không có trận đấu nào. Quyết định kỹ thuật - Quyết định là điểm chấm điểm giữa các thẩm phán. Quyết định kỹ thuật được giải quyết bằng phiếu ghi điểm của các giám khảo vào bất kỳ lúc nào khác ngoài thời điểm kết thúc các vòng đấu đã lên lịch. Trong trường hợp có Quyết định kỹ thuật trước khi kết thúc trận đấu, tất cả các kèo có thể được giải quyết như Quyết định sẽ được giải quyết theo Quyết định.

Tổng hiệp

Nếu vì bất cứ lý do gì dẫn đến số vòng đấu của một trận đấu bị thay đổi thì các cược đã được đặt sẽ bị vô hiệu và được hoàn tiền cược.

Đối với mục đích thanh toán khi một nửa vòng được thông báo thì 1 phút 30 giây của vòng tương ứng sẽ xác định một nửa để xác định Tài/Xỉu. Trong trường hợp trận đấu boxing nữ và các vòng đấu 2 phút bị quá 1:00 phút sẽ được xác định là nửa vòng đấu. Ví dụ: Quá 90 giây vào vòng 7 của một trận boxing sẽ bằng 6,5 vòng đấu.

Cược Knockdown

Cho mục đích thanh toán thì một knockdown được định nghĩa là một đấu sĩ bị K.O hoặc bị nhận một số 8 bắt buộc (bất cứ điều gì được coi là một cú đánh trượt của trọng tài sẽ không được tính).

Cược vòng đấu hoặc vòng đấu tại các vòng bảng

Nếu vì bất kỳ lý do nào, số vòng trong một trận đấu bị thay đổi thì cược vào đặt cược vòng đã đặt sẽ bị hủy và tiền cược được trả lại.

Đối với mục đích cá cược, đặt cược vào các vòng hoặc vòng đấu tại các vòng bảng là để một đấu sĩ giành chiến thắng bằng KO, TKO hoặc bị loại trong vòng hoặc vòng đấu tại các vòng bảng đó. Trong trường hợp có Quyết định kỹ thuật trước khi kết thúc trận đấu, tất cả các cược sẽ được giải quyết như một chiến thắng của Quyết định.

Vòng nào sẽ kết thúc trận đấu/ Khi nào kết thúc trận đấu?

Nếu vì bất kỳ lý do nào, số vòng trong một trận đấu bị thay đổi thì các cược đã được đặt sẽ bị hủy và tiền cược được trả lại.

Đối với mục đích cá cược, đấu sĩ tham gia "Chiến đấu để đi tiếp với khoảng cách" bao gồm các trận đấu được quyết định bởi Điểm hoặc kết thúc bằng một trận hòa sau số lượng dự kiến của vòng.

Trong trường hợp Hoà kỹ thuật hoặc Quyết định kỹ thuật được tuyên bố, thì việc giải quyết cả hai kèo sẽ dựa trên Vòng hoàn thành cuối cùng.