Đấu MMA / UFC

Tổng quan

Cược sẽ được giải quyết dựa trên kết quả chính thức được công bố vào cuối trận đấu. Các kháng nghị/ sửa đổi sau đó sẽ không ảnh hưởng đến việc giải quyết cược (trừ khi việc sửa đổi được thực hiện do lỗi của con người khi thông báo kết quả).

Các trận đấu kết thúc bằng tuyên bố “Không có cuộc thi” sẽ bị hủy bỏ tất cả các cược và tiền đặt cược.

Nếu võ sĩ rút lui hoặc trọng tài dừng cuộc đấu giữa các vòng đấu, trận đấu sẽ được coi là đã kết thúc ở vòng trước.

Nếu một sự kiện bị hoãn, bị hủy, võ sĩ bị thay thế hoặc số vòng đấu trong trận đấu thay đổi thì tất cả cược sẽ bị hủy và tiền cược được trả lại.

Nếu trận đấu không diễn ra như đã định và không được điễn ra vào cùng một ngày (giờ địa phương) thì tất cả các cược sẽ bị hủy. Các trường hợp ngoại lệ là 1) nếu chúng tôi quảng cáo thời gian bắt đầu không chính xác và 2) nếu chúng tôi thiết lập một trận đấu bằng cách sử dụng một ngày dự kiến diễn ra trước ngày chính xác được biết. Sau khi có thông báo chính thức về ngày đấu, trận đấu sẽ được điều chỉnh thành ngày chính thức và sau đó cược sẽ tuân theo các quy tắc bình thường.

Người chiến thắng

Nếu trận đấu dẫn đến kết quả "hòa", tất cả các cược vào Moneyline sẽ bị vô hiệu và tiền cược được trả lại, trừ khi tùy chọn "hòa" được đưa vào kèo được cung cấp.

Phương pháp Chiến thắng và Phương pháp Chiến thắng Chính xác

Nếu trận đấu bị dừng lại do chấn thương hoặc truất quyền thi đấu của trọng tài hoặc bác sĩ thì đây sẽ được coi là "Loại đấu kỹ thuật" (Technical Knockout_TKO).

Trong trường hợp có "Quyết định kỹ thuật", tất cả các kèo sẽ được giải quyết như một quyết định hoặc tính điểm chiến thắng. Trong trường hợp "Rút thăm Kỹ thuật", tất cả các kèo sẽ được tính dưới dạng "hòa".

Một "Đệ trình Kỹ thuật" sẽ được tính như một đệ trình.

Chiến đấu để đi xa

"Có" sẽ chỉ được giải quyết cho người chiến thắng nếu toàn bộ số vòng theo lịch trình đã được hoàn thành.

Cược Vòng đấu

Trong trường hợp có "Quyết định kỹ thuật", tất cả các kèo sẽ được giải quyết như một quyết định hoặc tính điểm chiến thắng. Trong trường hợp "Rút thăm Kỹ thuật", tất cả các kèo sẽ được tính dưới dạng "hòa".

Tổng số Vòng đấu

Đối với các mục đích giải quyết trong đó một vòng đấu được công bố thì 2 phút 30 giây của vòng đấu tương ứng sẽ xác định vòng đó để xác định Tài (dưới) hoặc Xỉu (trên). Ví dụ: Hơn 2 phút 30 giây trong vòng 2 sẽ bằng với Tài 1,5 vòng. Trong trường hợp có "Quyết định Kỹ thuật" hoặc "Rút thăm Kỹ thuật", kèo sẽ được giải quyết bằng với thời điểm cuộc đấu được dừng lại.

Nếu trận đấu kết thúc đúng 2 phút 30 giây của vòng đấu thì cược sẽ bị hủy.

Để Chiến thắng Trận đấu và Tài/xỉu vòng đấu

Kèo sẽ được giải quyết dựa trên người chiến thắng trong cuộc đấu kết hợp với thời gian thi đấu.

Đối với các mục đích giải quyết trong đó một vòng đấu được công bố thì 2 phút 30 giây của vòng đấu tương ứng sẽ xác định tài/xỉu của vòng đó. Ví dụ: Hơn 2 phút 30 giây trong hiệp 2 sẽ bằng với Tài 1,5 vòng.

Nếu trận đấu kết thúc đúng 2 phút 30 giây của vòng đấu thì cược sẽ bị hủy.

Đấu để thắng bởi sự kết thúc

Để giành chiến thắng bằng cách kết thúc nghĩa là giành chiến thắng bằng cách KO/TKO/Bị loại, đệ trình hoặc bất kỳ hình thức đình chỉ nào khác. Mọi quyết định của ban giám khảo sẽ không được tính là kết thúc.

Tổng số/Số lần takedown nhiều nhất /Số lần vi phạm đáng kể

Bất kỳ kèo nào bao gồm takedown hoặc Cảnh cáo đáng kể sẽ được giải quyết dựa trên kết quả được công bố trên ufcstats.com.

Điểm bị trừ

Được giải quyết có chỉ khi trọng tài biên dừng trận đấu trong giây lát để chỉ rõ cho trọng tài chính biết rằng họ đang trừ một điểm của đấu sĩ.

Các kèo thống kê

Bất kỳ kèo nào bao gồm takedowns, strikes đáng kể, knockdown, nỗ lực đệ trình hoặc kiểm soát thời gian sẽ được giải quyết dựa trên kết quả được công bố trên website ufcstats.com. Bất kỳ kèo nào không có quyền chọn hòa mà kết thúc bằng một trận hòa thì cược sẽ bị hủy.

Chỉ kết thúc và chỉ quyết định Moneyline

Để thắng bằng kết thúc nghĩa là thắng bằng KO/TKO/Không đủ tư cách, đệ trình hoặc bất kỳ kiểu dừng cuộc chơi nào khác. Kèo chỉ kết thúc moneyline sẽ chỉ được giải quyết dựa trên sự kết thúc của sự kiện, nếu không tất cả các cược sẽ bị vô hiệu.

Để giành chiến thắng theo quyết định có nghĩa là bất cứ lúc nào thẻ điểm của trọng tài được sử dụng để xác định người chiến thắng, kể cả trong trường hợp Quyết định kỹ thuật. Kèo chỉ quyết định Moneyline sẽ chỉ được giải quyết trong trường hợp trận đấu có quyết định, nếu không tất cả các cược sẽ vô hiệu.

Các kèo thẻ

Tất cả các kèo thẻ được cung cấp trên một số trận đấu dự kiến. Nếu số lượng trận đấu thay đổi sau khi kèo được cung cấp ban đầu, thì tất cả các kèo sẽ vô hiệu.

Bất kỳ kèo nào đề cập đến số lần takedowns, strikes đáng kể, knockdown, nỗ lực đệ trình hoặc kiểm soát thời gian sẽ được giải quyết dựa trên kết quả có trên ufcstats.com.

Bất kỳ kèo nào đề cập đến kết quả nhanh nhất, nhiều nhất hoặc cao nhất của một kết quả cụ thể kết thúc bằng một trận hòa mà tùy chọn hòa không có sẵn sẽ được giải quyết dựa trên các quy tắc Dead Heat.

Thắng giải Trận đấu của đêm hoặc Buổi trình diễn của đêm

Để thắng giải Trận đấu của đêm hoặc Buổi trình diễn của đêm thì sẽ được giải quyết dựa trên kết quả được công bố trên ufcstats.com. Nếu không có giải thưởng như vậy được trao, thì tất cả các lựa chọn sẽ được giải quyết là "Không".

Các cược tương lai

Để vô địch vào một ngày cụ thể thì sẽ được tính vào ngày đó theo bảng xếp hạng chính thức của UFC được liệt kê tại ufc.com/rankings. Chức danh tạm thời không được tính để giải quyết. Bất kỳ bộ phận nào có Nhà vô địch trống vào ngày đã chọn sẽ bị hủy.

Việc được xếp trong top 15/10/5 hoặc Vô địch vào một ngày cụ thể sẽ được tính vào ngày đó theo bảng xếp hạng chính thức của UFC được liệt kê tại ufc.com/rankings. Đối với việc đếm của thứ tự của top 15/10/5, giải quyết bao gồm Nhà vô địch nhưng loại trừ Nhà vô địch khỏi tổng số. Ví dụ, đứng trong top 5 bao gồm Quán quân và các vị trí 1-5, lọt vào tốp 10 bao gồm Quán quân và các vị trí 1-10, Top 15 bao gồm Quán quân và các vị trí 1-15 .

Bất kỳ võ sĩ nào giải nghệ hoặc rời UFC vì bất kỳ lý do gì vẫn sẽ được xem xét giải quyết.

Cược trận đấu sẽ được giải quyết theo ufc.com/rankings. “Xếp hạng cao nhất” có nghĩa là Vô địch và trở xuống. Một võ sĩ không được xếp hạng vẫn sẽ được xem xét giải quyết. Nếu cả hai võ sĩ đều không được xếp hạng, tất cả các cược sẽ bị hủy.